Mezinárodní den nevidomých v ŠD

Mezinárodní den nevidomých v ŠD

V měsíci listopadu si připomínáme Mezinárodní den nevidomých. Úsměv mámy, východ slunce, zbarvení listí stromů na podzim,……, to je jen zlomek nekonečného množství událostí, které můžeme každý den sledovat, aniž bychom si tuto výsadu uvědomovali. Jsou ale mezi námi tací, kteří toto nikdy neuvidí.

Aby děti alespoň částečně pochopily, jak žijí lidé se zrakovým postižením, prožily ve svých odděleních činnosti, ať již praktické nebo formou hry, kdy každý musel zapojit především hmat, sluch a orientaci v prostoru. Závěrem tohoto odpoledne byla beseda s žákyní naší školy Viktorkou Srcháčkovou a její asistentkou Majkou Šprtovou. Představily nám speciální učebnice, psací stroj na Braillovo písmo a taktéž bílou hůl, která je nepostradatelná pro každodenní život a orientaci v prostoru. Viktorka nám přečetla kousek povídky, také ukázala dětem, jak píše pomoci psacího stroje. Děti měly možnost si vyzkoušet orientaci v prostoru pomocí bílé hole, poznat obrázky ve speciálním slabikáři a napsat své jméno Braillovým písmem. Na závěr byl prostor pro dotazy na Viktorku.
Děti zjistily, že tato speciální výuka a život bez zraku nejsou vůbec jednoduché a Viktorka je velmi šikovná jak to všechno zvládá.
Tím, že si děti aspoň částečně vyzkoušely činnosti se šátkem na očích, měly možnost osobně se setkat a diskutovat s Viktorkou, pevně věříme, že tato akce měla smysl.

                                                                                                    Mgr. Marcela Šmotková