Masopustní tvoření ve školní družině

Masopustní tvoření ve školní družině

Celý týden se ve školní družině tvořilo ve znamení zábavy. Děti v jednotlivých odděleních tvořily masky a veselé klauny.