LETEM SVĚTEM

LETEM SVĚTEM

Ve školní družině jsme s dětmi cestovali napříč kontinenty naší Země. ​Vychovatelky si připravily individuální programy ve svých odděleních, kde se tvořilo, získávaly se zajímavé informace, hrály se hry, poslouchali jsme hudbu a další jiné aktivity, které nás přiblížily ke vzdáleným zemím.

Dávný život v Americe jsme si prožili při společné akci na školním hřišti. Stali jsme se na chvíli Indiány  a naše dobrodružství jsme zahájili šamanským tance, indiánskými pokřiky a pak si již děti mohly vyzkoušet lov medvěda, střílení z kuše, chůzi v divoké přírodě, vyzkoušely si napsat své jméno indiánským písmem, lovily rybky. Po zásluze byli všichni odměněni sladkostí. 

                          Mgr. Marcela Šmotková