Karneval na ledě

Karneval na ledě

Jsme velmi rádi, že školní družina při ZŠ Vlára mohla opět navázat na tradici pořádání karnevalů na ledě. Poslední karneval se uskutečnil v roce 2017 a díky umělému kluzišti, které nepotřebuje třeskuté mrazy a nepodléhá ani jarním teplotám, jsme mohli pro děti opět nachystat tuto zábavu.

Příjemná hudba, tanec, soutěže, hry a odměny, to vše jste mohli najít v sobotu 19. února na kluzišti v parku. Po ledové ploše se proháněly, společně si zasoutěžily a zatancovaly krásné pohádkové postavy. Za úspěch v soutěžích všem náležela sladká odměna a každá maska obdržela věcnou cenu.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění akce. Pro všechny zúčastněné ho připravili vychovatelky a pedagogové ZŠ Vlára Slavičín, Sdružení rodičů a město Slavičín jej finančně podpořilo.

                                                                                     Mgr. Marcela Šmotková