Harry Potter ve školní družině

Harry Potter ve školní družině

Když se řekne Harry Potter, tak se každému vybaví mladý čaroděj z bradavické školy. Naše družina s ním a jeho kamarády strávila celý minulý týden.

 Každá paní vychovatelka si připravila ve svém oddělení vlastní program. Malí čarodějové odcestovali z nádraží 9 a 3/4 do Školy čar a kouzel do Bradavic. Nejdříve se rozdělili do čtyř známých kolejí, vypsali si svoje studentské karty, vyzdobili třídy. Vyráběli kouzelnické hůlky, zlatonky, poštovní sovy, čarodějnice, létající košťata ze sýrů. Učili se různá zaklínadla, čarodějnické písmo, vařili lektvary a pěstovali mandragory. Plnili různé pracovní listy, hádanky, kvízy, osmisměrky. Hráli šachy, dobble, skládali puzzle. Vyprávěli jsme si příběh čaroděje H. Pottera, zhlédli film Harry Potter a Kámen mudrců, poslouchali hudbu z filmu a při odpočinku si četli z knihy. Povídali jsme si zajímavosti o spisovatelce J. K. Rowlingové, popisovali vlastnosti hlavních hrdinů. Vyvrcholením tohoto týdne se stal pátek, kdy všechny děti a vychovatelky se převlekly do čarodějnického kostýmu a na školním hřišti plnily osm disciplín. Soutěžily ve famfrpálu, navlékaly pavouky, házely na kouzelnický klobouk a ohnivý pohár, musely projít pavučinou, zvládnout slalom na koštěti aj. Vítězové pro nás byli všichni, kteří zvládli všech osm úkolů, ale i celý náročný týden. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Andree Fojtů za sladkosti pro naše malé čaroděje a kouzelníky.                         Mgr. Lenka Tomečková