Hádej, hádej, hadači

Hádej, hádej, hadači

Ve čtvrtek 28. 1. ve školní družině proběhl v prvních a druhých třídách další ročník vědomostní soutěže „Hádej, hádej, hadači“.

V každém oddělení se děti rozdělily do družstev a plnily úkoly. Musely hádat otázky z pohádkové říše, poskládat puzzle, vymalovat obrázky a poznávat předměty po hmatu. Starší děti měly navíc všeobecný okruh otázek z oblasti sportu, hudby a České republiky. Některé hádanky „hadače“ pěkně potrápily, jiné měly vyluštěny raz dva. Všichni si právem zasloužili sladkou i věcnou odměnu.

                                                                                              Bc. Martina Ptáčková