ČARODĚJNICKÝ DEN

ČARODĚJNICKÝ DEN

Rok se s rokem sešel a opět se psal datum 30. dubna. Pro děti ze školní družiny to znamenalo naplno si společně užít páteční čarodějnické odpoledne.

Četbou příběhů, legend, pověr i pranostik se všichni přenesli do života ježibab a čarodějů, ať už v dobách dávných nebo v těch novodobých. Tím si též připomněli, co znamenají některá slova (např: Filipojakubská noc, sabat, rej, slet, hora Plešivec, Petrovy kameny, škapulíř, létající koště, zaklínadlo,…).
Malí čarodějové a čarodějky si s chutí namalovali obličeje, poslechli si kouzelné písničky a rádi se podívali na pohádku: „ Malá čarodějnice“. Vyrobili si čarodějnice různého typu, naplnili kotel ingrediencemi pro výrobu lektvaru, vyzkoušeli pokus se šumivou tabletou a pořádně si zařádili při trojboji: „ Slalomu na koštěti, hodu do kouzelnického klobouku a navlékání pavouka.                  

Všem na konci odpoledne jiskřili oči, jako opravdovým čarodějům, což prozradilo jejich „magickou energii“ a radost z prožité akce.
                                                                                                                                         Soňa Lysá