Aktivity školní družiny a klubu na měsíc září

Aktivity školní družiny a klubu na měsíc září

poznávání školy a jejího prostředí / školní družinu a klub / 

- dodržování bezpečnosti při přecházení z budovy 1. stupně ZŠ na dřevěný pavilon, při vycházkách na školní hřiště a zahradu 

- bezpečnost ve školní družině a klubu – seznámení žáků s Vnitřním řádem školní družiny a klubu

- utváření a upevňování nového kolektivu pomocí seznamovacích her

- pohybové aktivity na školním hřišti

- celoroční hra pro 1. a 2. třídy – Škola příšerek 

- 16.9. terénní hra – Razítková,  školní  zahrada u 1.stupně