Výtvarné ocenění

Výtvarné ocenění

I letos se žáci naší školní družiny zúčastnili krajské výtvarné soutěže, kterou již potřinácté vyhlásila školní družina při ZŠ Komenského I. ve Zlíně. Malovalo, kreslilo a tvořilo se na téma: „Na křídlech duhy“.

Snahu a fantazii všech zúčastněných ocenila a vítěze určila odborná porota složená z pedagogů a žáků již zmíněné školy.
A kdo získal ocenění u nás? Petra Studeníková z I. A a Michaela Vrbová z IV. B. Oběma vítězkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Novinkou je to, že od 5. 3. – 29. 3. 2018 jsou práce malých výtvarníků vystaveny ve 14/15 BAŤOVĚ INSTITUTU v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Všichni rodiče a prarodiče jsou srdečně zváni, aby se na výsledky tvorby svých dětí přišli podívat.

 

                                                                                                                                              Soňa Lysá