Týden s přírodou

Týden s přírodou

Děti školní družiny a klubu měly tento týden doslova nabitý. Čekal je totiž týden s přírodou. Vymalovaly omalovánky, kreslily, tvořily lesní zvířátka a na květinový den zase kytičky.

Plnily různé úkoly a pracovní listy na dané téma, luštily křížovky, osmisměrky, kvízy, doplňovačky aj. Promítali jsme si pohádku Lovecká sezóna. V úterý 24. 4. přišel za dětmi člen mysliveckého spolku z Lipové pan Jiří Tomeček. Povídal o práci myslivce, co je jejich úkolem a náplní, o lesních zvířatech a péči o ně v zimním období. Vysvětloval, jak se podle parohů určuje stáří zvířat. Děti měly možnost podívat se přes dalekohled, vyzkoušet si vábničky, vidět a pohladit si kožešiny zvířat, trofeje, poznávaly lesní zvěř na obrázcích aj. Rády bychom poděkovaly panu Tomečkovi, který dětem zprostředkoval krásné a poučné odpoledne.

                                                                                                                             Mgr. Lenka Tomečková