Pohádky z Popletova

Pohádky z Popletova

V úterý 16. 10. 2018 školní družina přijala pozvání pracovnic městské knihovny na besedu „Pohádky z Popletova“.

Hned při příchodu do knihovny nás přivítal pirátský král s velmi dlouhým jménem Karel Václav Jan František Vojtěch Petr Pavel Vendelín 99. Na tvářích dětí bylo vidět napětí a očekávání, co je vlastně čeká. Král se ujal své role a přečetl dětem popletenou pohádku, která svým vtipem nás všechny pobavila. Následovalo plnění pohádkových úkolů, při kterých jsme úspěšně zachránili dráčka Bonifáčka. A že si naše děti vedly dobře, tak o tom svědčila pravá nefalšovaná radost na jejich tvářích. Pracovnicím městské knihovny děkujeme za příjemně strávený pohádkový den.

                                                                             Bc. Martina Ptáčková a Mgr. Lenka Tomečková