Páťáci a šesťáci v ŠIC a ŠK

Páťáci a šesťáci v ŠIC a ŠK

Během měsíce září byli žáci 5. a 6. ročníku seznámeni s činností a provozem Školního informačního centra a s kroužky Školního klubu.

Poznali prostředí knihovny, zahráli si aktivitu ve znalosti autorů známých dětských knih a literárních postav, zjistili své encyklopedické znalosti v přírodovědném kvízu.

ŠIC se žákům otevírá denně od 7 hodin. Je jim k dispozici pro půjčování knih, tisknutí potřebných referátů či obrázků o velké přestávce a taktéž odpoledne (kromě pátku) do 14 hod. Hlavně v odpoledních hodinách po vyučování slouží ŠIC jako klidová místnost s možností přípravy na vyučování, žáci zde mohou aktivně vyčkat do odjezdu autobusu či na začátek kroužku. Bohatou nabídku aktivit má i Školní klub, do jehož kroužků se žáci přihlašovali průběžně po celý měsíc září. Zahájení činnosti všech kroužků je od prvního říjnového týdne.

Těšíme se na aktivní návštěvníky ŠIC a na všechny přihlášené žáky v kroužcích ŠK.

 

                                                                                        Mgr. Hana Majeriková, vedoucí ŠIC

                                                                                        Mgr. Lenka Tomečková, vedoucí ŠK