Nadějní herci dramatického kroužku hráli dětem

Nadějní herci dramatického kroužku hráli dětem

Dramatický kroužek při ŠK po ročním náročném zkoušení opět vystoupil pro děti ze slavičínských MŠ, žáků I. stupně ZŠ Vlára a rodičů našich herců.

V letošním školním roce si členové tohoto kroužku připravili známou ruskou pohádku Mrazík. Představení bylo proloženo známými písničkami z pohádky, tancem, mluveným slovem. Dokonce se zapojilo i naše malé publikum, které si na závěr zatančilo a zaskotačilo s našimi herci. Odměnou za celoroční práci a snahu byl pro všechny velký aplaus!
Zazvonil zvonec a činnosti našeho dramatického kroužku pro tento školní rok je KONEC! A co říci závěrem? I my paní vychovatelky bychom rády poděkovaly našim divadelníkům za jejich píli, snahu a skvělý herecký výkon. A velký dík patří také paní učitelce Ivě Šmotkové a žákům II. stupně za přípravu kulis a paní Blance Zichové z Nevšové za zapůjčení kostýmů.

                                                                        Bc. Martina Ptáčková, Mgr. Lenka Tomečková