MALÍ ARCHITEKTI

MALÍ ARCHITEKTI

Oblíbenou činností dětí ze školní družiny a klubu jsou hry s různými kostkami. Proto jsme se rozhodli uspořádat soutěž „Stavitelé z kostek“.

Děti se s vervou a radostí pustily do stavění a pod rukama jim začaly vznikat nejen domy, hrady, ale i panáčci, bludiště, nábytek, pyramida, strom, kufr.
Velmi nás těší, že děti stavěly kolektivně a naplno využily své kreativity a fantazie.                                                                                                                              
                                                                                                            Mgr. Marcela Šmotková