Hádej, hádej, hadači

Hádej, hádej, hadači

V úterý 15.1.2019 ve školním klubu proběhl 1. ročník vědomostní soutěže Hádej, hádej, hadači.

30 dětí 1. až 4. tříd bylo rozděleno do 6 družstev a plnily úkoly z šesti okruhů. Nejdříve musely hádat otázky z pohádkové říše, všeobecné znalosti, poznat osobnosti naše i ze zahraničí, uhodnout hádanky,  hlášky a písničky z pohádek, nebo filmů pro děti a nakonec musely zjistit, co se skrývá v obrázku. Vítězové si odnesly diplom, sladkou odměnu a věcnou cenu.

                                                                                                                            Mgr. Lenka Tomečková