Co se dělo ve Školním klubu – Školní informační centrum?

Co se dělo ve Školním klubu – Školní informační centrum?

Denně (před vyučováním, o velké přestávce a odpoledne) navštíví ŠIC průměrně okolo 50 dětí. Kromě knižních výpůjček žáci často vyhledávají na PC potřebné informace do vyučování, využívají možnost kopírování a tisku zdarma. V odpoledních hodinách funguje ŠIC jako volnočasový klub (hraní společenských stolních her, příprava na vyučování - DÚ, vyhledávání informací na PC, luštění křížovek, osmisměrek, soutěže,…)

V 1. Pololetí proběhly ve ŠIC tyto akce: 

Soutěž ŠIC pro 6. ročník “O příslovích”

Žáci 6. A, 6. B a 6. C si zasoutěžili ve znalostech přísloví. Měli pod čepicí, nehodili flintu do žita, pracovali trpělivě (protože trpělivost růže přináší a bez práce nejsou koláče), a tak můžeme odměňovat ty nejlepší. Soutěžilo celkem 59 žáků.

1. místo  Petr Rak 6. C
2. místo  Michal Janšta 6. A + Pavel Hnilo 6. C
3. místo  Viktorie Čížová 6. C + Adam Talach 6.C

 

Odpovědi hledej v ŠIC

Co je to tiráž? Kdo byl první čs. prezident? Tak na tyto a jim podobné otázky ze zeměpisu, dějepisu, literatury, přírodopisu měli zjistit žáci 5. a 6. ročníku odpovědi. K vyhledávání nesměli použít internet, ale knihy a časopisy, které jsou jim v ŠIC k dispozici.
Výherci byli:

1.Vojtěch Jandík 5.B
2. Marek Bačo 5.A
3. Jiří Maček 6.B

 

Zábavná matematika – sudoku

Na konci listopadu proběhla v ŠIC soutěž v luštění sudoku. Žáci 4. ročníku luštili nejen klasické sudoku, ale i jejich složitější formy jakými jsou twodoku (zdvojené) a flower (květina).
Nejúspěšnějšími luštiteli byli:

Libor Lorenc 4.B
Martin Zvonek 4.B
Nikola Pavleková 4.A


Vánoční origami

Na začátku prosince, v předvánočním čase, si mohli žáci po dva dny vyzkoušet skládání vánočních origami. Zjistili, že při skládání origami musí být trpěliví a přesní. Jak byli šikovní, můžete posoudit na fotkách.

 

Život na vozíku před a po

Příjemná a poučná beseda pro žáky 8. ročníku s Petrem Čechmánkem a Marcelem Zvonkem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, o tom, že i s tímto handicapem se dá žít plnohodnotný život. Pozitivní heslo vyřčené hosty “Všechno jde, když se chce” provázelo celou besedou.                                  
                                                                              Mgr. Hana Majeriková, Ing. Petr Čechmánek