BELLA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

BELLA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již bývá pravidlem, že nás každoročně navštěvuje v družině paní Kunzová se svými pejsky. Nejdříve jsme se dozvěděli o canisterapeutické činnosti, proběhla diskuse, kdo má doma jakého domácího mazlíčka, jak se k němu chovat.

Děti nejen poslouchaly zajímavé informace, ale vyzkoušely si hry. Staly se překážkovými dráhami - mosty, kužely. Nejvíce se žákům líbila hra, ve které Bella hledala piškoty umístěné na tělech ležících dětí. Měli jsme možnost shlédnout terapeutickou činnost, pro kterou bývají psi cvičeni a to polohování. Obdivovali jsme i asistenční výcvik tj. podávání různých předmětů, které si např. imobilní člověk sám nepodá a  pejsek je jeho nepostradatelný pomocník.
„Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou.“

                                                                                    Mgr. Marcela Šmotková