Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu

Vytvoření učebny technických řemesel a přírodopisu

Cílem projektu jsou rekonstrukce a pořízení vybavení do technické učebny dílen a do učebny přírodopisu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

„Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie“. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008147. Celkové náklady projektu byly 2 682 000,-Kč a výše dotace byla 2 469 817,- Kč.

Projekt_ucebny_remesel.pdf

  Název souboru Typ souboru
pdf Projekt_ucebny_remesel.pdf pdf