Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období

Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období

Již v roce 2019 naše škola uspěla s žádosti v rámci vyhlášených dotačních programů Zlínského kraje v oblasti „Podpora ekologických aktivit v kraji”.

Projekt: „Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“ jsme se zaměřili na vylepšení zázemí pro venkovní výuku ve školní zahradě v rámci přírodovědných předmětů, pro odpolední činnost školní družiny či akcí pro rodiče či pro pořádání aktivit  s tematikou EVVO. Ve školním roce 2019/2020 jsme v rámci pracovních činností vybudovali přírodní příbytky pro živočichy (hmyzí hotel, ještěrkovník, ptačí budky a krmítka), věnovali jsme se zahradnickým pracím spojených s úpravou bylinkové zahrádky, založili jsme záhony s původními odrůdami bylin našich luk a vysadili zajímavé odrůdy ovocných dřevin a keřů. Do venkovní učebny jsme pořídili mobilní stoly a sedací sety. Celkové náklady přesáhnou 90 tisíc Kč.

V září školního roku 2020/2021 jsme připravili instalaci čtyř informačních tabulí. Tabule s naučnými texty a obrázky se týkají témat, která lze pozorovat v přírodě během 4 ročních období (motýlí jarní louka, letní sběr bylinek, podzimní sběr ovoce a zimní přikrmování ptáků). Naše školní zahrada se tak stává příjemný místem pro poznávání přírody okolo nás. Projekt je financován z dotace Zlínské kraje.

Mgr. Hana Majeriková