Výhra v přírodopisné soutěži!

Výhra v přírodopisné soutěži!

Dne 26. dubna vyjelo 6 našich sedmáků do Envicentra ve Vysokém Poli, kde se konal orientační běh na téma „Hospodaření s vodou“.

Žáci vytvořili tříčlenná družstva a vybíhali plnit zadané úkoly, které si pro ně pořadatelé přichystali. Zapotili se při luštění křížovek, své praktické znalosti zúročili při poznávání živočichů žijících ve vodě a u vody, tvořivé nadání si vyzkoušeli u malování čističky odpadních vod nebo při vytváření krychle z přírodního materiálu o objemu jeden litr. Naši žáci si vedli skvěle, tým, ve kterém soutěžili Vlastimil Surý (7.B.), Jiří Maček (7.B) a Petr Rak (7.C.), získal celkově 1. místo! Nejenže pro svou třídu vyhráli dvoudenní pobyt v Envicentru Vysoké Pole, ale postoupili do mezinárodního kola, kde se utkají se slovenskými týmy. Mezinárodní kolo se bude konat 21. května, tak klukům budeme držet palce! Děkujeme za účast a pěknou reprezentaci školy oběma týmům.

                                                                                                                                    Mgr. Petra Barošová