Svět (okolo) doupného stromu II.

Svět (okolo) doupného stromu II.

Ve spolupráci s Centrem Veronica Hostětín jsme se staly pilotní školou pro ověřování projektu Svět (okolo) doupného stromu.

Doupnými stromy rozumíme stromy s dutinami, které vznikly hnilobou jádra či dlabáním datlovitých ptáků. Jsou hnízdištěm a úkrytem ptáků, útočištěm pro různé druhy savců a především životním prostorem velkého množství bezobratlých.V dnešní době, kdy dochází k plošnému odstraňování takových stromů,je odumřelý či doupný strom vzácností. Atím sestávají vzácností i živočichové, kteří jsou na tyto stromy vázaní. Ochrana těchto stromů má pro celý ekosystém lesa velký význam.
Ve čtyřech dopoledních setkáních v průběhu jara a podzimu jsme pod vedením lektorů z Centra Veronica Hostětín bádali v terénu - hledali doupné stromy v lesích nad lesoparkem, zjišťovali jejich stáří a velikost, mapovali výskyt rostlin, hub a živočichů v blízkosti těchto stomů, pracovali jsme taky ve škole u počítače - psali jsme žádost o ochranu dvou našich vytipovaných stromů adresovanou Odboru životního prostředí města Slavičín a taky jsme zanesli zjištěné informace o těchto stomech do Ekomapy. Vše je ke zhlédnutí na www.veronica.cz/ekomapa.
V poslední fázi projektu jsme označili naši lípu a borovici modrým trojúhelníkem - ochrannou známkou, která zajistí, aby stromy nemohly být pokáceny, ale naopak, aby se do jejich dutin měly možnost zabydlet další druhy živočichů. Jako bonus jsme na stromy umístnili ptačí budky.
Musíme poděkovat našim skvělým průvodcům, Janu Talašovi a Ludmile Stašové,  se kterými nás práce na projektu velmi bavila a byla pro všechny fajn zkušeností.

                                                                                                                  Mgr. Hana Majeriková + žáci 8.B