Recyklace hrou

Recyklace hrou

V pondělí 11. března 2019 se naše škola stala zastávkou výjezdního programu Recyklace hrou v rámci projektu Recyklohraní, který pořádá společnost ECOBAT.

Programu se zúčastnili žáci 5. - 8. ročníku. Hravou formou pod vedením lektorek žáci třídili odpad. Dozvěděli se o negativních vlivech vysloužilých elektrozařízení a vybitých baterií na životní prostředí, pokud jsou volně vyhozeny na černé skládky. 
Při práci ve skupinkách si mohli rozebrat skutečný počítač nebo model pračky a přesvědčit se tak, ze kterých recyklovatelných materiálů jsou tyto domácí spotřebiče složeny. Hlavním úkolem však bylo zjistit, jakým způsobem se tyto elektrozařízení recyklují a které jejich části se dají dále využít. Žáci si tak upevnili znalosti v oblasti třídění odpadu, které by měly být nedílnou a samozřejmou součástí života každého z nás, a snad i uvědomili nutnost ohleduplného chování k přírodě.

                                                                                                                                 Mgr. Hana Majeriková