Příjemný den v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli

Příjemný den v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli

prožili v pátek 6. září žáci 8. B. V minulém školním roce totiž družstvo ve složení Vlastimil Surý, Jiří Maček a Petr Rak zvítězilo v soutěži Voda v krajině.

Vyhráli pobyt v envicentru pro celou třídu, a tak jsme se hned na začátku roku vypravili na výlet. A byl to výlet skutečně zajímavý a poučný. Poslechli jsme si povídání o tom, jak se žilo na Valašsku. Zkusili jsme pagáčky s povidly, při jejichž výrobě přiložil každý ruku k dílu. Vypravili jsme se do lesa a pátrali po stopách zvířat, vyjeli jsme si na koňském povozu a opekli špekáčky. Zkrátka bezvadný den.

                                                                                                                               Mgr. Gabriela Šuráňová