Pomozte nám zachránit farmáře

Pomozte nám zachránit farmáře

Zlínský kraj společně s Agrární komorou Zlín a za podpory Ministerstva zemědělství realizuje na školách pilotní projekt nazvaný „Pomozte nám zachránit farmáře!" Ten je zaměřen na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v zemědělských oborech.

V rámci projektu navštívili žáci 8. A a 8. C v měsíci říjnu ekofarmu Agrofyto Lidečko, která se zabývá biochovem hovězího dobytka a výrobou mléčných produktů. Žáci měli možnost seznámit se s ekologicky zaměřeným provozem. Cílem návštěvy bylo taky přiblížit, co obnáší práce farmáře, jak se pečuje o zvířata a jak probíhá proces získávání mléka. Během programu byla připravena i ochutnávka pokrmů a názorná ukázka výroby sýra.
Další část projektu proběhla 10. listopadu ve škole v podobě besedy, kdy se žáci aktivní formou zamýšleli nad rozdíly mezi intenzivním a ekologickým zemědělstvím, z prezentace a krátkých videí se dozvěděli mnohé o historii i budoucnosti zemědělské činnosti. Na konci besedy byly žákům zajímavě přiblíženy obory studia se zemědělským a potravinářským zaměřením. Projekt představil zemědělství jako nepostradatelný obor lidské činnosti.

                                                                                                                                     Mgr. Hana Majeriková