Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru

V měsíci říjnu proběhl na naší škole podzimní sběr papíru. Celkem jsme ho odevzdali 4 340 kg.  

Mezi nejšikovnější sběrače z 1. stupně patří tito žáci:
Klára Tomečková (1.A), Jan Kovařík (1.A), Vojtěch a Libor Juříkovi (3.B), Daniela Nováková (4.B), Erik a Sofie Fojtíkovi (4.B), Nina Manová (2.B), Natálie Kepáková (1.B), Jakub a Nikola Dorničákovi (3.C), Beatrice Juříková (4.A).

Na 2. stupni byli nejaktivnější:
Tomáš a Tereza Juricovi (9.A), Gabriela a Alena Zichovy (5.A, 9.A), Tomáš Valenta (7.A), Lenka Juříková (7.A),
Eliana Juříková (7.C).

Všem žákům, kteří se do sběru zapojili, moc děkujeme a poděkování patří i rodičům, kteří často svým dětem pomáhali s dovozem papíru do školy. 

  Finanční prostředky získané z odevzdaného papíru byly vloženy do fondu Sdružení rodičů a budou čerpány na školní aktivity žáků.                                            

                                                                                                                         Mgr. Hana Majeriková