Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru

Na naší škole letos proběhl celoškolní sběr papíru. Spolupracovali jsme s firmou Metalšrot, která nabízí školám zdarma přistavení kontejnerů dle potřeby i odvoz.

Během tří týdnů se nasbíralo celkem 6360 kg papíru. Velmi se činili sběrači na 1. stupni, kteří zásluhou zájmu rodičů nanosili do školy neuvěřitelné 4 t pečlivě svázaného papíru. Mezi nejlepšími byli Michaela Bonková 4.A, Filip Tomeček 3.B, Vojtěch a Libor Juříkovi 1.B, Petr Novák 4.A, Veronika Grčková 8.C, Tomáš a Tereza Juricovi 7.A.
Všem, kteří se do sběru papíru zapojili, moc děkujeme. Poděkování patří i chlapcům z 9.A a 9.C, kteří s panem školníkem všechny balíky papíru nanosili do kontejnerů. Finanční částka získaná za sběr papíru bude příspěvkem na nákup hraček a sportovních potřeb pro děti ze školní družiny a školního klubu. Další sběr se uskuteční na jaře.

                                                                                                                                   Mgr. Hana Majeriková