Obhájili jsme titul Ekoškola

Obhájili jsme titul Ekoškola

Hurá, jedeme do Prahy pro mezinárodní titul Ekoškola. Na základě auditu konaného 13. 5. 2019 jsme obhájili již potřetí titul Ekoškola a po dobu dalších 4 let máme oprávnění užívat logo, vlajku i název tohoto mezinárodního programu.

Auditorky ocenily kvalitní ekologické aktivity na naší škole a taky nadšení žáků - členů Ekotýmu, kteří v programu Ekoškola vymýšlejí různé činnosti v tematech odpady, prostředí, voda a energie či šetrný spotřebitel. Děkujeme všem členům Ekotýmu za jejich pěknou celoroční práci. Šest vybraných zástupců Ekotýmu spolu se 2 pedagogy pojedou v pátek 21. června do Prahy na Staroměstskou radnici na oficiální předávání certifikátu o obhájeném titulu Ekoškola. Průběh tohoto slavnostního okamžiku určitě zdokumentujeme a budeme vás o něm brzy informovat. 
V ekologickém zaměření školy a práci členů Ekotýmu budeme i nadále pokračovat a v září mezi nás rádi přivítáme i nové členy.                                                                                                         

                                                                                                 Mgr. Hana Majeriková, koordinátorka EVVO

Certifikát ocenění ekotýmu