Hostětínská ekogame aneb tvoříme vesnici budoucnosti

Hostětínská ekogame aneb tvoříme vesnici budoucnosti

Naše škola byla oslovena lektory Centra Veronica Hostětín a bylo nám nabídnuto zdarma pilotní ověření jejich nového výukového programu. Tuto nabídku jsme rádi využili a v pondělí 5. listopadu jsme za krásného podzimního počasí odjeli do ekologické vesnice Hostětín s očekáváním zajímavě stráveného dopoledne.

Hned po příchodu jsme byli pomyslně zařazeni mezi pracovníky Výzkumného ústavu budoucnosti a po motivačním videu jsme v týmech začali řešit otázky chodu vesnice, která má být soběstačná a aby se v ní spokojeně žilo všem jejim obyvatelům. Každý ze 4 týmů přednesl svůj projekt přímo při průzkumu v terénu. Seznámili jsme se s výtopnou, kořenovou čistírnou, moštárnou a pasivním domem a hlavně s jejich ekologickými výhodami pro vesnici. Abychom v ekologickém smýšlení mohli pokračovat i doma, dostali jsme ke splnění i soutěžní EKOvýzvu, ve kterém se posnažíme co nejvíce šetřit vodou a naopak produkovat co nejméně odpadu. S rodiči si spočítáme taky tzv. ekologickou stopu naší domácnosti. Chraňme přírodu, má to smysl.
Děkujeme pracovníkům Centra Veronica Hostětín za výborný interaktivní výukový program a taky za finanční zajistění dopravy.

                                                                                              Žáci 6. A a Mgr. Hana Majeriková