Exkurze do Ekofarmy Javorník

Exkurze do Ekofarmy Javorník

V rámci oslav Dne Země žáci osmých ročníků navštívili 3. 5. 2019 Ekofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří. Chlapci a děvčata tak mohli nahlédnout do výrobních procesů mléčných výrobků, které pravidelně odebírají v rámci projektu „Mléko do škol“. V průběhu deštivého dopoledne naši žáci viděli výrobnu mléka, nové zařízení pěstitelské pálenice, kravín a v neposlední řadě prodejnu mléčných výrobků z Ekofarmy. Celé školní skupině byla vysvětlena značka „BIO“ a její porovnání s mléčnou velkoprodukcí. Součástí prohlídky byla i ochutnávka sýrů a mléčných nápojů (ochucené mléko, zákys atd.). Žáci měli v průběhu dopoledne možnost vidět na živo práci zemědělců, která je v našem regionu důležitá jak pro zaměstnanost, tak pro zdraví žáků i veřejnosti.

                                                                               Mgr. Jana Rašková, Mgr. Iva Šmotková, Mgr. Petr Malec