Envicentrum Pro Krajinu Vysoké Pole - 5. ročník

Envicentrum Pro Krajinu Vysoké Pole - 5. ročník

Každoročně páťáci v rámci ekotýdne navštěvují Envicentrum ve Vysokém Poli.

Byli pro ně přichystány dva výukové programy s tematikou ochrany přírody a třídění odpadů. Počasí se vydařilo, a tak jsme oba programy absolvovali venku v příjemném prostředí ekocentra. V přestávce jsme měli možnost zhlédnout zvířecí obyvatele tohoto místa a projít si naučnou přírodní zahradu. Tato akce byla finančně podpořena z grantu města Slavičín.

 

                                                                                                                     Mgr. Hana Majeriková