Den Země u páťáků

Den Země u páťáků

Letošní Den Země na naší škole připadl na pátek 20. dubna.

Mezi páťáky zavítal pan Josef Ščuglík z odboru životního prostředí a zajímavě povyprávěl o životě v lese, o stromech a lesní zvěři. Pak jsme se přemístnili na školní zahradu a využili pěkného jarního počasí k venkovnímu učení. Žáci ve skupinkách plnili úkoly ekologické hry. Vyzkoušeli si určování názvů stromů a jarních bylin,třídili kartičky s názvy odpadů, které patří a nepatří do kompostu, nebo hledali ve větách názvy bylin. Příjemné dopoledne jsem zakončili společnými hrami. Být z lavic v přírodě bylo moc fajn.

 

                                                                                                                                 Mgr. Hana Majeriková