Den Země na 2. stupni

Den Země na 2. stupni

Den Země jsme si letos připomněli 20. dubna. Pro všechny třídy 6. - 9. ročníku byl připraven program.

Prosluněné páteční dopoledně žáci strávili venku a různými aktivitami si připomněli význam naší přírody a její ochrany. Šesťáci si prošli trasu s devíti stanovišti, plnili ekologické ukoly a poznávali různé přírodniny. Žáci 7. ročníku měli vytyčenou kratší trasu, v rámci které absolvovali i exkurzi ve sběrném dvoře Služeb města Slavičína a v kotelně Malé Pole. Tyto exkurze byly přichystány i pro osmáky, kteří si navíc vyšli do Hrádku na prohlídku čističky odpadních vod. Po projekci ekologického filmu měli na programu čističku odpadních vod i žáci 9. ročníku. Myslím si, že toto dopoledne, kde jsme se učili mimo lavice, bylo velmi fajn. Chtěla bych poděkovat všem institucím za umožnění exkurzí a jejich pracovníkům, kteří se našim žákům trpělivě věnovali.

                                                                                                                                 Mgr. Hana Majeriková