Den vody 2019

Den vody 2019

V pátek 22. března, kdy se slaví Světový den vody, jsme na naší škole již potřetí uspořádali projektové dopoledne s názvem Modrá škola. Téma voda v tento den prolínalo ve všech třídách 1. i 2. stupně napříč všemi vyučovacími předměty.

Např. v hudební výchově se zpívaly písničky o vodě, v cizích jazycích se procvičovala slovní zásoba o počasí a vodních sportech. Čistota vodních toků a rozmanitý život ve vodě byly hlavními tématy k zamyšlení v přírodovědných předmětech. V českém jazyce se vymýšlely vodní slogany a básničky o vodě a např. ve vlastivědě si žáci zopakovali názvy řek ČR. A co třeba voda v matematice? Ta se objevila ve slovních úlohách nebo v převodech jednotek objemu. Protože žáci i učitelé přišli sladěni v modrém oblečení, vznikla opět zajímavá fotodokumentace.

                                                                                                                                 Mgr. Hana Majeriková