Den stromů – Projektový den na 1. stupni

Den stromů – Projektový den na 1. stupni

Dne 20. října si připomíná celý svět Den stromů. Myšlenka slavit Den stromů vznikla v roce 1872 v americkém státě Nebrasce. V tento jediný den se podařilo vysadit více než milion stromů.

První stupeň se k oslavám Dne stromů také připojila a to v pátek 19. října projektovým dnem, jehož hlavním cílem bylo probouzet kladný a ohleduplný vztah ke stromům.

      Téma „stromy“ se prolínalo snad všemi předměty. Paní učitelky 1. – 4. tříd si pro své žáky připravily netradiční a pestré úkoly. Děti pracovaly ve skupinách, učily se poznávat stromy, vyhledávat informace z  encyklopedií, vyráběly obrázky z přírodnin, zpívaly písničky o stromech a soutěžily. Výsledkem tak jsou výtvarné práce, básničky, referáty, pracovní listy.

     Za krásné práce k oslavám Dne stromů patří všem žákům i p. učitelkám velký dík.

 

                                                                                                                   Mgr. Radka Častulíková