Den stromů na 1.stupni

Den stromů na 1.stupni

…„Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. Plejádu barev doplňují různé zrající plody.

Na konci vegetačního období stahují stromy živiny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec vegetačního období až do zamrznutí půdy je také časem, kdy je možné stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě Dne stromů.“                                                                                                                           K tomuto svátku se 20. října 2017 připojili i žáci 1.stupně. Během vyučování se dozvěděli nejen základní informace o listnatých a jehličnatých stromech, ale také uslyšeli a uviděli spoustu zajímavostí z této oblasti. Vyučování probíhalo jak ve třídách, tak i díky krásnému počasí venku v okolí školy.

                                                                                                                 Mgr. Iva Filáková