Zkoumáme sucho v krajině 2

Zkoumáme sucho v krajině 2

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, se naší škole a Nadaci VERONICA Hostětín podařilo v listopadu a prosinci absolvovat druhou část projektu Zkoumáme sucho v krajině. Žáci sedmých ročníků si zde přes videokonferenci v aplikaci ZOOM vyzkoušeli modelovat krajinu pomocí úprav ploch monokulturních plodin. Mezi ně patří smrkové lesy, ale také plodiny jako např. kukuřice, které jsou nevhodné pro zadržení vody v půdě. Tuto půdu navíc vyplavují a odnášejí do potoků a řek nejúrodnější vrstvy humusu a ornice. Tímto zanášejí delty řek. Cílem žáků bylo nahradit tyto typy porostů smíšenými nebo listnatými stromy, které jsou pro naši krajinu více vhodné. Dále zkoušeli modelovat polní plochy, které vhodně koncipovaly tvorbou remízků, nových mezí nebo výsadbou alejí tvorbou mokřadů a tůní, které mají v krajině také své nezanedbatelné místo. Toto rozčlenění je mnohem vhodnější pro zadržení vody v krajině, ale také pro divokou zvěř, která zde najde více vhodných úkrytů před zemědělskou technikou a činností člověka. Dále žáci zkoušeli navrhnout vhodné úpravy rovných střech hal a supermarketů. Zde na těchto rovných střechách navrhovali výsadbu užitkových plodin (např. zeleniny), ale i travin a jiných druhů rostlin. Těmito úpravami dochází zejména v létě k příjemnějšímu klimatu a ochlazení městských aglomerací. Tímto by došlo k masivním úpravám střech či betonových ploch, čímž by došlo k úsporám energie ke klimatizování kanceláří a bytů ve městech. Dalším využitím rozsáhlých ploch střech je i chov včel nebo čmeláků, kterých v krajině ubývá a kteří jsou důležití k opylování rostlin. Dnes je díky tomuto chovu včel i ve velkých městech možné koupit med od lokálního výrobce ve vysoké kvalitě.

Závěrem bych chtěl říci, že žáci byli tímto programem nadšeni a chtěli by dále pokračovat přes aplikaci ZOOM nebo také, až to bude možné, terénním programem na ČOV Divnice a v Centru Veronica Hostětín.

 

Ing. Zdeněk Charvát, Ph.D