ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2021/2022 zahájí žáci a pedagogové ZŠ Slavičín – Vlára ve středu 1. září 2021 v 7:45 hodin v jednotlivých třídách.

Všechny informace o nástupu žáků do školy obdrží rodiče aktuálně na své mailové adresy prostřednictvím třídních učitelů a pro nové žáky budou uveřejněny rovněž na webových stránkách školy www.zsslavicin.cz v přípravném týdnu.

Ve středu 1. září 2021 se v naší škole poprvé otevře také přípravná třída. Informační schůzky s třídní učitelkou přípravné třídy i třídními učitelkami našich prvňáčků proběhly už v měsíci červnu.

Seznamy nových třídních kolektivů žáků 6. ročníku budou uveřejněny jako každý rok na školních webových stránkách a na vstupních dveřích hlavní budovy ve středu 25. srpna. Všechny 6. třídy budou umístěny v přízemí hlavní školní budovy.

Z důvodu zajištění zdraví pro všechny žáky a pracovníky školy se bude i nadále provoz školy včetně školního stravování řídit organizačními a hygienickými pokyny dle doporučení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Vedení školy přeje dětem přípravné třídy, našim novým prvňáčkům a všem žákům úspěšný start do nového školního roku. Rodičům i pedagogům pak hodně optimismu a trpělivosti s dětmi a především dobrou vzájemnou spolupráci.