ŽÁCI 1. B DOSTALI SVOJI PRVNÍ KNÍŽKU – SLABIKÁŘ

ŽÁCI 1. B DOSTALI SVOJI PRVNÍ KNÍŽKU – SLABIKÁŘ

V naší třídě proběhla „SLAVNOST SLABIKÁŘE“. Žáci po celou dobu výuky zachraňovali princeznu tím, že museli získat 5 klíčů za různé úkoly.

Otevřeli tak klec, kde byla princezna uvězněná, prokázali, že umí číst slova a mohou se pustit do čtení vět a příběhů. V poslední hodině nás navštívil pan král, který byl rád, že princezna je zase zpátky na hradě, dětem poděkoval a rozdal jim slabikáře.  Všichni jsme se s radostí pustili do čtení první stránky. Každý z nás byl pyšný na to, jak nám to pěkně jde.

                                                                                                                                    Mgr. Šárka Končická