Z tělocvičny až ke hvězdám

Z tělocvičny až ke hvězdám

V rámci vesmírného programu prožili žáci 4. a 6. tříd (celkem šest tříd) kosmické dopoledne plné zajímavostí o sluneční soustavě, planetách a dalších kosmických tělesech.

Celý program probíhal ve speciálním stanu, který se nafoukl uprostřed tělocvičny. Uvnitř stanu byla krásně vidět imitace vesmírné oblohy a celého kosmu. Nechyběly ani informace o vesmírných milnících jako byl první člověk v kosmu, na Měsíci atd. Celé dopoledne proběhlo v pohodové atmosféře. Žáci byli programem nadšení a sklidil veliký ohlas. 

předmětová komise zeměpisu