Z farmy na náš stůl

Z farmy na náš stůl

Ve středu 9. října se čtvrťáci dozvěděli zajímavé informace o původu a zpracování potravin.

      Při hře zjišťovali, co je všechno potřeba k tomu, než z pece vytáhneme chléb či rohlíky, jak se vyrábí tvaroh, máslo, med nebo mošt. Na závěr si ve skupinkách připravili chutné zdravé svačinky. Poděkování patří pracovnicím Envicentra pro krajinu z Vysokého Pole, které akci pro žáky připravily.

                                                                                                          Mgr. Jitka Pavlůsková