Výstavba nového pavilonu připravena

Výstavba nového pavilonu připravena

Projekt nového pavilonu pro školní družinu a činnost zájmových kroužků byl zpracován k žádosti o dotaci ministerstva školství.

Žádost nebyla úspěšná, a tak se projekt dopracovává o spojovací část se školní jídelnou s prostorem pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. S neutěšeným stavem budovy dřeváčku se rodiče setkávají každý den. O potřebnosti nové budovy snad nikdo nepochybuje, k tomu je třeba vzít v úvahu i nevyhovující hygienické a energetické podmínky provozu.  Všichni věříme, že tato připravená investice bude prioritou při sestavování plánu investic pro rok 2019. Naši nejmenší si nové prostředí už zaslouží.

                                                                                                                                PaedDr. Petr Navrátil