Vynikající umístění v krajském semifinále Logické olympiády

Vynikající umístění v krajském semifinále Logické olympiády

V průběhu měsíce září se žáci naší školy měli možnost zaregistrovat do celostátní soutěže Mensy ČR Logická olympiáda.

Tato soutěž je založená na logických úlohách, které vyžadují samostatný kreativní přístup a pohotové rozhodování. V říjnu probíhala on-line internetová kola a po úspěšném splnění testu postoupilo vždy 50 nejlepších z každého kraje do dalšího, již semifinálového kola soutěže.
Ve zlínském kraji soutěžilo v kategorii 2. - 5. ročník celkem 633 žáků.  Z naší školy se do krajského semifinále mezi 50 nejlepších nadaných žáků podařilo postoupit Radimu Novotnému, žáku 5. A.
Toto kolo soutěže se konalo v pátek 3. listopadu ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. Ve velké konkurenci se Radimovi opět velmi dařilo, při řešení testů zabodoval a nakonec získal vynikající 5. místo. Gratulujeme k výbornému umístění, přejeme i další úspěchy v podobných soutěžích a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.   

                                                                                                                                Mgr. Hana Majeriková