Vánoční koledování Slavičánku na Majáku

Vánoční koledování Slavičánku na Majáku

Ve čtvrtek 12. 12. předvedly děti ze Slavičánku své vánoční pásmo handicapovaným návštěvníkům denního centra Maják a jejich rodinám. Své již letošní druhé předvánoční vystoupení pojaly děti velmi zodpovědně.

 Velmi pěkně zpívaly a rytmizovaly a jejich snaha byla odměněna nejen sladkou odměnou, ale také velkým potleskem a požadavkem na přídavek. Závěrečnou koledu "Štědrý večer nastal" si Slavičánci zazpívali společně s návštěvníky centra a všichni tak zažili jedinečnou a neopakovatelnou předvánoční atmosféru. Všem přejeme krásné a spokojené Vánoce.

                                                                                          Mgr. Miroslava Zálešáková