Valašská sportovní liga - atletika 1. stupeň

Valašská sportovní liga - atletika 1. stupeň

Dne 4. 6. 2019 k nám zavítalo 8 základních škol z blízkého okolí a v rámci Valašské sportovní ligy proběhla atletika pro žáky 1. stupně. Závodilo se v běhu na 60m, skoku dalekém, hodu míčkem a štafetě 4x100m. Běh na 60m ovládla naše závodnice Sára Zichová ze třídy 3.A. Ve skoku dalekém získala první místo Jolana Valčíková rovněž ze 3.A. Druhé místo vybojovala Lucie Janáčková ze 4.B. Medailové umístění jsme měli také v kategorii mladších chlapců, kdy běh 60m ovládl Filip Fojtík ze 3.A. Tento závodník uspěl také ve skoku dalekém, kde získal  3. místo. V kategorii starších chlapců získal 2. místo ve skoku dalekém Jan Lukáš ze třídy 5.A. V hodu míčkem zazářil Ondřej Liška ze 4.A, který svým výkonem obsadil třetí místo. V celkovém součtu výsledků získala naše škola v silné konkurenci 3. místo. Všem závodníkům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín.

 

Předmětová komise tělesné výchovy