Tak šel čas…

Tak šel čas…

V úterý 31. 10. naše třída 9. C a skupinka osmáků zrealizovala projekt s názvem Chceme pomáhat vyhlášený a financovaný Nadací Jana Pivečky.

Pozvali jsme si k nám do školy členy klubu důchodců z Nevšové a Divnic. Zde jsme si společně chtěli ukázat rozdíly výuky v dnešní době a v době, kdy byli oni v našich letech.Také jsme jim předvedli moderní technologie naší školy a na závěr jsme si společně popovídali. Nechybělo ani pohoštění, které upekli a přichystali naši spolužáci. Myslíme si, že jsme si celý den všichni společně užili a máme na co vzpomínat.

                                                                                                        Vachutková Nela, Zálešáková Eliška, 9. C