Svět (okolo) doupného stromu

Svět (okolo) doupného stromu

Doupnými stromy rozumíme stromy s dutinami, které vznikly hnilobou jádra či dlabáním datlovitých ptáků. Jsou hnízdištěm a úkrytem ptáků, útočištěm pro různé druhy savců a především životním prostorem velkého množství bezobratlých.

V dnešní době, kdy dochází k plošnému odstraňování takových stromů, je odumřelý či doupný strom vzácností. A tím se stávají vzácností i živočichové, kteří jsou na tyto stromy vázaní. Ochrana těchto stromů má pro celý ekosystém lesa velký význam.

Touto myšlenkou se začali zabývat pracovníci Centra Veronica Hostětín a nabídli naší škole zapojit se do jejich projektu, který se záchranou doupných stromů zabývá. V měsíci květnu absolvovali žáci 7. B dvě aktivity spojené s tímto projektem. Seznámili se s jeho cílem, s významem záchrany doupných stromů. Přímo v terénu si vyzkoušeli metody zjišťování výšky a stáří stromů. Nejzajímavější pro ně bylo putování za doupnými stromy ve slavičínských lesích. V lese nad Pivečkovým lesoparkem žáci objevili a vybrali k záchraně dva doupné stromy, borovici lesní a lípu srdčitou. Při výběru konkrétních stromů se přihlíželo i k jejich poloze (vzdálenosti) vzhledem ke stávajícím cestám. Po odumření těchto stromů by proto nemělo dojít k ohrožení návštěvníků lesa pádem suchých větví nebo částí kmene. Zjišťováním potřebných údajů o těchto stromech, vyplněním potřebné dokumentace a návratem do školy skončilo naše první setkání. O týden později následovalo pokračování projektu. Úkolem tohoto dopoledne bylo pro žáky sepsání a následné zaslání oficiální žádosti na ochranu těchto dvou doupných stromů. Žádost byla adresována Odboru životního prostředí městského úřadu Slavičín. V další fázi se žáci mohou těšit na pozorování živých organismů, kteří osídlují “jejich” doupné stormy a taky na písemné vyjádření lesního hospodáře k jejich žádosti. Se žáky jsme zatím na začátku daleké, ale pro ně zároveň velmi zajímavé, cesty, na konci které snad budou mít možnost označit své vybrané doupné stromy ochrannou známkou - modrým trojúhelníkem. Už teď se těšíme na další aktivity, které nás čekají s výbornými průvodci tímto projektem Ing. Janem Talašem a Ludmilou Stašovou z Centra Veronica Hostětín.

Mgr. Hana Majeriková