Stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně

Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT. Od středy 18. 11. 2020 je možné prezenční stravování pouze pro přítomné žáky 1. a 2. tříd a zaměstnance školy. Výjimky nejsou možné. Žáci školy na distanční výuce a důchodci, kteří si objednají oběd, si jej odeberou u výdejního okénka na tácku a přeloží na určeném místě do svého jídlonosiče.

Pro důchodce je vyhrazen čas od 10.30 – 11.00 hodin.

Pro žáky na distanční výuce po jejím ukončení od 12.00 – 12.15 hodin.

Objednávání obědů a platba stravného bude možná pouze přes internet.

Renata Hrabinová, vedoucí ŠJ