Sportovní den žáků 1.-3.tříd

Sportovní den žáků 1.-3.tříd

Ve středu 23. května se za nádherného slunečného počasí na školním hřišti konal sportovní den dětí 1. – 3. tříd.

   Děti byly rozděleny do 7 družstev a soutěžily ve sportovních disciplínách : běh na 50 metrů, hod míčkem, hod medicinbalem, skok z místa, střelba hokejkou do brány, skok v pytlích a běh na 200 metrů. Děti se navzájem povzbuzovaly, starší pomáhaly mladším či slabším, družstva bojovala za nejlepší celkový výkon. Vyhlášeny byly výsledky družstev za každou disciplínu zvlášť, na  závěr se sečetly všechny výsledky z disciplín a bylo rozhodnuto. Slavnostní vyhlášení, radost z umístění, diplomy a sladká odměna pak zaslouženě putovala k těm nejlepším.

                                                                                                            Mgr. Hana Strnadová