Sportovní den pro žáky 4. - 5. tříd

Sportovní den pro žáky 4. - 5. tříd

Dne 11. 6. 2019 proběhl v areálu Vlára sportovní den pro žáky 4. – 5. tříd. I přes krásné, ale náročné počasí žáci předváděli výborné výkony v běhu na 60m, skoku dalekém, hodu medicinbalem a hodu kriketovým míčkem. Vyhlášena byla tři nejlepší družstva a všichni závodnici dostali také sladkou odměnu. Všem sportovcům patří pochvala za odvedené výkony a fair - play.

Ing. David Ptáček