Sportovní den na 1.stupni

Sportovní den na 1.stupni

Krásné slunečné počasí, dobrá nálada a doprovodná hudba, to vše přispělo k příjemně prožitému sportovnímu dni přípravné třídy a žáků 1. - 3. ročníku. Sportovní disciplíny byly uzpůsobeny všem věkovým kategoriím - běh na 50 a 200 metrů, hod míčkem a medicinbalem, skok z místa, skok v pytlích a střelba na cíl.

Byla utvořena smíšená družstva, a tak došlo i na spolupráci, kdy "velcí" třeťáci pomáhali těm nejmenším. Děti si sportovní den užily a za své výkony byly odměněny. Medaile na krku a něco dobrého na zub potěšily nejednoho sportovce.

                                                                                 Mgr. Hana Strnadová